UZAKTAN EĞİTİM ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

8-9 Temmuz 2017 tarihlerinde yapılacak olan 2016-2017 Bahar yarıyılı Bütünleme sınavları sonucunda Bahar yarıyılı ek sınavlarına girme hakkı elde edecek aşağıda belirtilen esasları taşıyan tam uzaktan eğitim öğrencilerinin 10 Temmuz 2017 saat 17:00'a kadar  Fakültemiz Öğrenci İşlerine "Ek Sınav Başvuru Formunu" faks ile göndermeleri ya da bizzat başvurmaları gerekmektedir.

Ek Sınav Başvuru Formu için tıklayınız

Faks: 0 236 233 26 49EK SINAV UYGULAMA ESASLARI

A- EK SINAVLARA BAŞVURABİLECEK OLANLAR
1. Son dönem öğrencisi olanlar (mezun duruma gelenler). Bu öğrencilerden;
a) Alamadığı veya devamsız (DZ harf notu) dersi bulunmayan öğrencilerden, güz ve bahar dönemi toplamında en fazla üç dersi olanlar.
2. Not ortalaması 2.00'ın altında olduğu için mezun olamayanlardan;
a) Hiçbir dersi "FF" veya "FD" olmadığı halde GANO'su 2.00'ın altında olanlar.
 
 
B- SINAV TARİHİ
1. 12 Temmuz 2017 tarihlerinde Fakültemizde yapılacaktır.
2. Ek sınav notları sınav yapıldıktan sonra en geç 3 gün içerisinde ilan edilmelidir.
 
C- GENEL ESASLAR
1. Öğrenci sınavına girmek istediği ders/dersleri kendisi belirler.
2. Öğrencinin eksik seçtiği ders/dersler için veya ders seçimi yaptıktan sonra sınavına girmediği ders/dersler için ilgili yarıyılda yapılan ek sınavlardan sonra aynı yarıyılda tekrar ek sınav hakkı verilmez.
3. Ek sınavlara giren öğrencilerin ek sınavlar sonucunda not ortalaması 2.00'ın altına düşmesi durumunda aynı yarıyılda tekrar ek sınav hakkı verilmez.
4. Not ortalaması 2.00'ın altında olduğu için mezun olamayanlar "DD", "DC", "CC" harf notlu en çok üç dersten ek sınava girebilirler.
5. Not ortalaması 2.00'ın altında olduğu için mezun olamayanların "DD", "DC", "CC" harf notlu derslerinden girdikleri ek sınav sonucunda bu harf notlarının "FF" veya "FD" ye dönüşmesi durumunda başarısız oldukları bu dersleri ilgili dönemlerinde tekrar alacaklardır.
6. Ek Sınavlardan alınan notlar başarı notları yerine geçer.
7. Öğrenci ek sınav hakkından her güz ve bahar yarıyılları sonunda yararlanır. Ek sınavlardan sonra "Başarısız" olduğu ders/dersleri tekrar alabilir.
8. Ek sınavlara girilecek ders toplamlarına staj dersleri dâhil edilmez.
9. Ek sınavı yapacak öğretim elemanları ilgili birim tarafından belirlenir.
10. Ek sınavlara giren öğrenciler herhangi bir ücret yatırmaz. Ancak mezun olamamaları durumunda harçlarını yatırırlar.  • Kamu Hizmet Standartlarımız
  • Kamu Hizmet Envanteri
  • Yonetim ve Ekonomi Dergisi
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik