KAMU YÖNETİMİ BÖLÜM BAŞKANI MESAJI

Küreselleşme- yerelleşme dinamiklerinin ve bu bağlamda ortaya çıkan fırsatlar ve tehditlerin çevrelediği bir dünyada yaşıyoruz. Geleneksel yönetim anlayışından daha katılımcı bir yönetime doğru evrilen kamu yönetimi ile işletme yönetimlerinin giderek birbirine yakınlaştığı bu süreçte, küresel olanın karşısında yerel değerlerin, çabaların ve donanımların önem kazandığı ve öne çıktığı görülüyor. Dünyadaki bu hızlı değişme ve gelişme, yaşanan hızlı kentleşme, toplumlardaki mevcut bütün anlayışları, kurumsal yapıları ve ilişkileri derinden etkilemektedir. Ekonomik, sosyal, kültürel ve idari olmak üzere birçok alanda görülen bu yeni anlayış ve yapılanmalar, daha önce var olan tarım ve sanayi toplumlarından çok farklı anlayış ve değerleri ön plana çıkarmaktadır.

Yönetim ve siyaset kavramının içeriğinde ortaya çıkan bu dönüşüm, yönetim-siyaset bilimi literatürü ve bilimsel çalışmalarını da yeniden yapılanmaya zorlamaktadır. Bu çerçevede dünyada öne çıkan üniversiteler ve araştırma merkezlerinin çalışmalarına bakıldığında, bu sürece paralel olarak, yeniden yapılandırma çalışmalarının devam ettiği görülmektedir. Bu bağlamda başta ABD, Kanada ve Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere dünyanın bir çok yerindeki saygın üniversitelerde sosyal bilimler eğitimi veren birimler içerisinde Kamu Yönetimi bölümünün bulunduğu ve bu yönde artan bir trend dikkatleri çekmektedir.

Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olacak öğrenciler yaptıkları işe ve çalıştıkları kuruma göre vali, kaymakam, yargıç, diplomat, müfettiş vb. gibi unvanları elde edebileceklerdir. Bürokrasinin çeşitli kademelerinde Devlet memuru ve kamu yöneticisi olarak görev yapabilecekler, hatta özel sektör kuruluşlarının yönetim kadrolarında çalıştırılmak üzere öncelikle aranan kişiler olacaklardır.

  • Kamu Hizmet Standartlarımız
  • Kamu Hizmet Envanteri
  • Yonetim ve Ekonomi Dergisi
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik