İŞ YERİ UYGULAMA EĞİTİMİ ÖĞRENCİ DOSYASI VE

İŞ YERİ EĞİTİM SORUMLUSU ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME FORMU


İş   1.  İş Yeri Uygulama Eğitimi Öğrenci Dosyası (Bu belge mail ile veya elden izleyici öğretim elemanına ulaştırılacaktır.) 

NOTLAR:

·İş   İşyeri Uygulama Eğitimi dersini 2018/2019 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Döneminde alan öğrencilerimiz 10-14 Haziran 2019 tarihleri arasında; 

·        İşyeri Uygulama Eğitimi Öğrenci Dosyasını” izleyici Öğretim Elemanlarının öğrenci listelerinde belirtilen e- mail adreslerine veya bizzat elden teslim etmeleri gerekmektedir. 

İşyeri Uygulama Dersi Öğrenci Dosyasında yer alan fotoğraf alanına fotoğraf yapıştırılmalı, ilgili yerler eksiksiz doldurulmalı, imzalattırılmalı, kaşelettirilmeli ve dosya izleyici Öğretim Elemanına mail ile veya bizzat elden teslim edilmelidir.

 Süresi içerisinde gönderilmeyen “İşyeri Uygulama Dersi Öğrenci Dosyası” ile ilgili mailler dikkate alınmayacak ve değerlendirilmeyecektir.2. İŞ YERİ EĞİTİM SORUMLUSU  ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRME FORMU (İş Yeri Eğitim Sorumlusu tarafından doldurulacaktır.)

Lütfen İş Yeri Uygulama Eğitimi’ nin bitiş tarihinden itibaren en g7 gün içerisinde bu formu doldurunuz, Öğrencinin Başarı Notu nu belirleyerek kapalı zarf içerisinde" izleyici öğretim elemanına posta yoluyla ya da elden ulaşmasını sağlayınız.


 

  • Kamu Hizmet Standartlarımız
  • Kamu Hizmet Envanteri
  • Yonetim ve Ekonomi Dergisi
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik