TEMEL DEĞERLERİMİZ

Atatürk ilkelerine bağlılık ve çağdaşlık,
İnsan haklarına saygılı, demokratik ve işbirliğine açık bir yönetim anlayışına sahip olmak,
Eğitimde kaliteyi ilke edinmek,
Katılımcı, kararlı, tutarlı ve saydam olmak,
Öğrenci ve kalite odaklı; ayrımcı olmayan bir hizmet sunmak,
Yenilikçi, özgür ve disiplinli, etik değerlere bağlı, yaratıcı akademik kadro oluşturmak,
Yerel ve bölgesel kurumlarla iletişim ve işbirliği kurma anlayışında olmak,
Karşılaşılabilecek olgu ve olaylarda nesnel davranmak,
Ele alınan ve işlenen bilimsel konu ve araştırmalarda özgün ve yaratıcı olmaya özen göstermek,
Kurumsal ilişkilerde hoşgörü ve saygı temeline dayalı hareket etmek,
Kurum içi ilişkilerde takım ruhunu geliştirici ve başarıyı ödüllendirici, adil bir tutum sergilemek,
Çevreye ve topluma karşı duyarlı olmak,

  • Kamu Hizmet Standartlarımız
  • Kamu Hizmet Envanteri
  • Yonetim ve Ekonomi Dergisi
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik