2019-2020 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Yatay Geçiş Başvuruları

1Başvuru dilekçesi 

2. Not belgesi (Transkript-Resmi Onaylı)

3. Öğrenci Belgesi

4. Disiplin cezası alıp almadığına dair belge. (Transkript veya Öğrenci Belgesine Not Düşülebilir)

5. ÖSYS yerleştirme ve LYS sonuç belgesinin internet çıktısı.  

6. 100'lük sistemden 4'lük sisteme not dönüşüm tablosu (Transkriptleri sadece 100'lük sistemde olanlar için)

7. %10' a girdiğine dair belge (İkinci öğretim öğrencilerinin birinci öğretime başvurması halinde)  

8. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü'ne Başarı Yolu ile başvuracak öğrenciler için hazırlık okuduğuna dair belge.


ÖNEMLİ NOT! Başvuru belgeleri aşağıda ilan edilen tarih aralıklarında Fakültemiz Öğrenci İşlerine elden teslim edilebilir  ya da posta yoluyla yapılabilir. 

Fakültemizde yatay geçiş başvuruları sadece güz döneminde yapılmaktadır. Bahar döneminde yatay geçiş başvurusu yapılamamaktadır. Başvuru evraklarında eksiklik olması durumunda başvurular reddedilecektir.


Yatay Geçiş Bilgileri için Tıklayınız

   • Kamu Hizmet Standartlarımız
  • Kamu Hizmet Envanteri
  • Yonetim ve Ekonomi Dergisi
Celal Bayar Üniversitesi © 2014 | Güvenlik ve Gizlilik